Komunikat Komisji Wyborczej

2011-09-27
Na posiedzeniu w dniu 26.09.2011 Komisja Wyborcza PTK dokonała weryfikacji zgłoszeń do władz PTK w kadencji 2011-2013, które napłynęły do Biura ZG PTK do dnia 21.09.2011 i przygotowała przedstawione poniżej listy kandydatur.

1. Lista osób, które wejdą w skład ZG PTK w kadencji 2011-2013 bez konieczności poddania ich kandydatur głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu (zgodnie z §5, pkt 5,8a oraz pkt 5.13 Statutu PTK):

 Piotr Jankowski
 Andrzej Kutarski
 Maria Olszowska
 Edyta Płońska-Gościniak

2. Lista osób, których kandydatury będą poddane głosowaniu na WZ, a zostały zgłoszone przez ustępujący ZG, Oddziały, Sekcje i Asocjacje PTK

1. Na funkcję Prezesa-Elekta PTK
 Zbigniew Kalarus: rekomendacja ustępującego Zarządu Głównego

2. Do Zarządu Głównego PTK
 Andrzej Bochenek: rekomendacja ustępującego ZG, Sekcji Kardiochirurgii
 Andrzej Budaj: rekomendacja ustępującego ZG, Oddziału Warszawskiego
 Paweł Buszman: rekomendacja Oddziału Katowickiego
 Jarosław Drożdż: rekomendacja Sekcji Niewydolności Serca
 Dariusz Dudek: rekomendacja ustępującego ZG, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
 Stefan Grajek: rekomendacja ustępującego ZG
 Piotr Hoffman: rekomendacja ustępującego Zarządu Głównego, Sekcji Kardiologii Dziecięcej, Sekcję Krążenia Płucnego, Sekcję Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych I Dorosłych, Oddziału Warszawskiego, Oddziału Olsztyńskiego, Oddziału Toruńskiego, Oddziału Białostockiego, Oddziału Lubelskiego, Oddziału Kieleckiego oraz Oddziału Włocławskiego
 Jarosław D. Kasprzak: rekomendacja Sekcji niewydolności Serca, Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, Klub 30, Oddziału Łódzkiego
 Romuald Ochotny: rekomendacja ustępującego ZG, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
 Adam Witkowski: rekomendacja ustępującego ZG

3. Do Komisji Nagród PTK
 Michał Ciurzyński: rekomendacja Klub 30
 Krystyna Łoboz–Grudzień: rekomendacja Sekcji Chorób Serca u Kobiet
 Krystian Wita: rekomendacja Oddziału Katowickiego

4 . Do Komisji Rewizyjnej
 Zdzisława Kornacewicz–Jach: rekomendacja Sekcji Chorób Serca u Kobiet
 Michał Plewka: rekomendacja Klubu 30, Oddziału Łódzkiego
 Andrzej Wysokiński: rekomendacja Oddziału Lubelskiego

5. Do Komisji Wyborczej
 Piotr Lipiec: rekomendacja Klubu 30
 Karina Wierzbowska-Drabik: rekomendacja Oddziału Łódzkiego


Sekretarz Komisji Wyborczej PTK Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK
Prof. UM dr hab. med. Waldemar Bobkowski Prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa