Komunikat o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PTK w dniu 13 kwietnia 2013 r. w Krakowie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

2013-03-11
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w Krakowie w dniu 13 kwietnia 2013 r. w miejscu obrad 76 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/ V Konferencji „Kardiologii Polskiej”
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

I termin godz. 10:30
II termin godz. 13:00

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
3. Przyjęcie protokołu ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Poznaniu w dniu 20 września 2012
4. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2013
5. Głosowanie nad ujednoliceniem składki członkowskiej i podniesienia jej do wysokości 150 zł rocznie począwszy od roku 2014
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK

Protokół z NWZ - Poznań 20 września 2012 r.doc