Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK - Grant Badawczy ADAMED 2013

2013-04-22
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszam do ubiegania się o grant naukowy firmy Adamed przeznaczony na badanie naukowe z zakresu kardiologii eksperymentalnej. O grant mogą ubiegać się wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aplikacje w formie pisemnej i na płycie CD, zawierające:

1. CV wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji
2. adres, miejsce pracy oraz nazwisko Kierownika Ośrodka
3. Opis projektu badawczego zawierający cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania.

należy przesłać do 15.06.2013 na adres siedziby PTK:

Zarząd Główny PTK
ul. Stawki 3a, lok. 1
00-193 Warszawa

Z grona ubiegających się wyłącza się pracowników firm farmaceutycznych. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Regulamin konkursu – w załączeniu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Hoffman,
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego