Komunikat Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2011-13

2013-08-09

Warszawa 06.08.2013Komunikat Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2011-13


W dniu 06.08.2013 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK przy ul Stawki 3A spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie: dr hab. n med. Waldemar Bobkowski, prof. UM i dr hab. n med. Karina Wierzbowska-Drabik – Sekretarz KW, w celu sprawdzenia poprawności zgłoszeń kandydatów, które napłynęły w związku z wyborami do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-15.

Jednocześnie Komisja Wyborcza zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze nadsyłanie przez: Zarząd Główny PTK, Zarządy Oddziałów, Sekcji i Asocjacji PTK zgłoszeń kandydatów do struktur PTK wybieralnych na Walnym Zgromadzeniu PTK we Wrocławiu.

W imieniu Komisji Wyborczej:

dr hab. n med. Karina Wierzbowska-Drabik

dr hab. n med. prof. UM Waldemar Bobkowski