Decyzja o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Londyn 29.08-02.09.2015 r.

2015-06-11
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK podjęła decyzję o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Londyn 29.08-02.09.2015 r.
następującym członkom Towarzystwa: 1. Badacz Rafał (Kraków)
 2. Biegus Jan (Wrocław)
 3. Bienias Piotr (Warszawa)
 4. Budnik Monika (Warszawa)
 5. Chęciński Leszek (Wrocław)
 6. Czerwińska Katarzyna (Warszawa)
 7. Dankowski Rafał
 8. Domienik-Karłowicz Justyna (Warszawa)
 9. Haberka Maciej (Katowice)
 10. Kliś Magdalena (Wrocław)
 11. Kłosińska Magdalena (Łódź)
 12. Knapp Małgorzata (Białystok)
 13. Komar Monika (Kraków)
 14. Krzysztofik Justyna (Wrocław)
 15. Kukla Piotr (Gorlice)
 16. Kupczyńska Karolina (Łódź)
 17. Kurdziel Marta (Zabrze)
 18. Łopatowska Paulina (Białystok)
 19. Mazurek Tomasz (Warszawa)
 20. Mielczarek Agnieszka (Łódź)
 21. Młynarski Rafał (Katowice)
 22. Możeńska Olga (Warszawa)
 23. Nowakowska Marta (Łódź)
 24. Paleczny Bartłomiej (Wrocław)
 25. Pilichowska-Paszkiet Ewa (Warszawa)
 26. Plewka Michał (Łódź)
 27. Płatek Anna (Warszawa)
 28. Przewłocka-Kosmala Monika (Wrocław)
 29. Retwiński Arkadiusz (Łódź)
 30. Rubiś Paweł (Kraków)
 31. Sacha Jerzy (Opole)
 32. Sokolski Mateusz (Wrocław)
 33. Stachura Michał (Warszawa)
 34. Szkutnik Małgorzata (Zabrze)
 35. Szymańska Anna (Warszawa)
 36. Szymański Piotr (Warszawa)
 37. Szymczyk Ewa (Łódź)
 38. Tkaczyszyn Michał (Wrocław)
 39. Trzciński Przemysław (Łódź)
 40. Wdowiak-Okrojek Katarzyna (Łódź)
 41. Wikło Kamil (Łódź)
 42. Zalewski Jarosław (Kraków)Rozliczenie grantu prosimy przysyłać do Głównego Księgowego PTK w terminie do
1 miesiąca od zakończenia Kongresu ESC.

Prof. Rafał Baranowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK