Uaktualniony list Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK

2015-09-23
Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK zwraca się do Przewodniczących Oddziałów, Sekcji
i Asocjacji PTK o wprowadzanie wytycznych ESC/PTK. Apelujemy o organizowanie konferencji, seminariów lub warsztatów poświęconych tematom zawartym w wytycznych.
Pełna realizacja wytycznych w praktyce klinicznej stanowi największą rezerwę poprawy rokowania chorych, większą niż wprowadzenie kolejnych nowych leków czy sposobów postępowania. Pozwala eliminować przypadkowość i arbitralność decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.

W ostatnich latach ESC wydało, a PTK przyjęło i opublikowało polskie tłumaczenie następujących wytycznych:

2013 rok
Stabilna choroba wieńcowa
Nadciśnienie tętnicze
Stymulacja serca
Cukrzyca,stanyprzedcukrzycowe
i choroby sercowo-naczyniowe
2014 rok
Rewaskularyzacja
Ocena kardiologficzna przed operacjami
niekardiochirurgicznymi
Ostra zatorowość płucna
Choroby aorty
Kardiomiopatia przerostowa
2015 rok
Najnowsze wytyczne ogłoszone na Kongresie ESC
w Londynie:
Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST
Nadciśnienie płucne
Choroby osierdzia
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Komorowe arytmie i nagły zgon sercowy


Wytyczne dostępne są w pełnej wersji angielskiej w European Heart Journal lub w czasopismach asocjacji ESC oraz na stronie internetowej ESC escardio.org.
Dostępne są także wytyczne kieszonkowe w wersji drukowanej i pdf oraz slajdy, a także w wersji na urządzenia mobilne wraz z algorytmami postępowania.
Wytyczne w języku polskim wydawane są w Kardiologii Polskiej, a ponadto drukowane są wytyczne kieszonkowe.
Wytyczne są także dostępne na stronie internetowej PTK ptkardio.pl.
Na platformie edukacyjnej PTK dostępne są wytyczne z interaktywną przeglądarką.

Na Kongresie PTK we Wrocławiu zostaną przedstawione najnowsze wytyczne z 2015 oraz będą dyskutowane możliwości realizacji wytycznych z 2014 roku w polskich warunkach.
(sesje oznaczone w programie Kongresu)
Polskie wersje wytycznych będą dostępne na stoisku PTK i na stoisku Wydawnictwa Via Medica.
Na stoisku PTK będzie można ściągnąć wytyczne ESC i algorytmy postępowania do smartfonów i padów.

Zapraszamy do wprowadzania najnowszych wytycznych z 2015 roku.

Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK uprzejmie prosi o zgłaszanie planowanych konferencji dotyczących wytycznych (zarzad.glowny@ptkardio.pl lub fax 022 887 18 58) z podaniem organizatora, programu, terminu i miejsca, planowanej liczby uczestników i zapotrzebowania na materiały.
Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK zapewni materiały (reprinty wytycznych, wytyczne kieszonkowe
i slajdy) oraz w razie potrzeby kontakt z ekspertami.

Apelujemy o szerokie wprowadzanie wytycznych i stosowanie ich w praktyce klinicznej.

Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK