Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatur na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019

2017-02-03
Warszawa, 01.02.2017 r.

Komisja Wyborcza PTK pragnie ogłosić, że do 31.05.2017 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatur na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019.
Przypominamy o możliwości zgłaszania Kandydatów przez Zarządy Asocjacji, Sekcji i Oddziałów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w tzw. I trybie wyborczym, nie wymagającym Walnego Zgromadzenia tych struktur.

Zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa-Elekta PTK


Zarząd Główny, Zarządy: Asocjacji, Sekcji, Oddziałów oraz Grupy Członków (co najmniej 30 członków), mogą zgłaszać kandydatury na Prezesa-Elekta PTK. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

a. list poparcia odpowiedniej struktury, która zgłasza kandydata
b. życiorys kandydata
c. list motywacyjny kandydata z jego zgodą na kandydowanie na funkcję Prezesa-Elekta w kadencji 2017-2019, w przypadku jego wyboru deklaracją aktywnego uczestniczenia w działalności PTK w kolejnych 2 kadencji.

UWAGA: nie można zgłaszać jako kandydatów na Prezesa-Elekta PTK osób, które w przeszłości pełniły funkcję Prezesa PTK.

Przygotowane wg opisanych zasad zgłoszenia należy przesłać do dnia 31.05.2017 r. na adres:

Komisja Wyborcza PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa


Z wyrazami szacunku

Sekretarz Komisji Wyborczej    Przewodniczący Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk    dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik