Określenie priorytetów badań naukowych w kardiologii - TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

2019-07-02
Szanowni Państwo,

ERA-CVD (European Research Area Network - Cardiovascular Diseases), organ powołany przez Komisję Europejską, wydłużył okres internetowego zbierania opinii środowisk sercowo-naczyniowych odnośnie priorytetów w badaniach naukowych w kardiologii do 1 sierpnia 2019.
Załączam dokument, który jest skierowany także do polityków, organizacji pacjentów, inwestorów, etc., mający stanowić "snapshot" aktualnego stanu pola CVD research, oraz link do anonimowej ankiety: (do wypełnienia ankiety, co zajmuje 5-10 min, nie jest konieczne zaznajamianie się z samym dokumentem, można także wpisać w wyszukiwarce internetowej słowa "ERA CVD strategic survey" i nastąpi przekierowanie do ankiety).
Liczba głosów z każdego kraju jest monitorowana i będzie pokazywana w dokumencie, który powstanie na podstawie ankiety.
Bardzo proszę o Państwa pomoc, aby głos z Polski miał realne znaczenie przy określeniu kierunków finansowania dalszych badań w kardiologii.


Z wyrazami szacunku,
Prof. UJ dr hab. med. Piotr Musiałek
ESC Research and Grants Committee
ESC Congress Programme Committee

zał. 1. ERA-CVD_Strategic Research Agenda_MAY-2019-FINAL
zał. 2. link do ankiety