II Komunikat Komisji Wyborczej PTK - z dnia 19.07.2019

2019-07-23
Warszawa, 19.07.2019 r.

Komunikat Komisji Wyborczej PTK

W dniu 19.07.2019 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK przy ul. Stawki 3A spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie dr hab. Stanisław Bartuś i dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk w celu sprawdzenia i odnotowania zgłoszeń Kandydatów, które napłynęły do dnia 19.07.2019 r. w związku z wyborami do struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Komisja Wyborcza zarejestrowała zgłoszenia dwóch kandydatur do pełnienia funkcji Prezesa-Elekta PTK, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r.
Nazwiska Kandydatów w kolejności alfabetycznej:

1. Prof. Piotr Jankowski
Kandydat uzyskał poparcie:
- Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
- Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
- Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
- Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK
- Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK
- Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK
- Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
- „Klubu 30” PTK
- Sekcji Krążenia Płucnego PTK
- Sekcji Niewydolności Serca PTK
- Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
- Oddziału Lubelskiego PTK
- Oddziału Krakowskiego PTK

2. Prof. Przemysław Mitkowski
Kandydat uzyskał poparcie:
- Zarządu Głównego PTK
- Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
- Sekcji Echokardiografii PTK
- Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
- Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
- Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
- Sekcji Kardiochirurgii PTK
- Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
- Sekcji Rytmu Serca PTK
- Oddziału Poznańskiego PTK
- Oddziału Katowickiego PTK
- Oddziału Opolskiego PTK
- Oddziału Podkarpackiego PTK
- Oddziału Białostockiego PTK

Obu kandydatów popiera:
- Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK
- Oddział Warszawski PTK
- Oddział Gdański PTK
- Oddział Łódzki PTK
- Odział Bydgoski PTK

W trakcie spotkania stwierdzono zgłoszenia następujących kandydatów do Zarządu Głównego PTK do wyłonienia w drodze II trybu wyborczego - na dzień 19.07.2019 r. Ostateczna lista czterech osób, które wejdą do Zarządu Głównego PTK zostanie ogłoszona po wpłynięciu wszystkich Protokołów z Walnych Zgromadzeń Sekcji i Asocjacji PTK.

1. Prof. Piotr Lipiec
2. Prof. Wojciech Wojakowski
3. Prof. Maciej Sterliński
4. Prof. Małgorzata Kurpesa
5. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
6. Dr hab. Marek Gierlotka
7. Marcin Barylski


Komisja ustaliła także listę zgłoszonych kandydatur do struktur PTK, które zostaną poddane głosowaniu podczas Walnego Zebrania Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r.

Lista Kandydatów zgłoszonych do Zarządu Głównego (nazwiska w porządku alfabetycznym):
1. Prof. Rafał Dąbrowski
2. Prof. Tomasz Hirnle
3. Dr. hab. Oskar Kowalski
4. Dr hab. Jacek Legutko
5. Prof. Piotr Lipiec
6. Dr hab. Piotr Musiałek


Ponadto do Komisji Rewizyjnej zgłoszono:
1.Prof. Zbigniew Gąsior
2. Prof. Karol Kamiński
3. Prof. Jarosław Kasprzak
4. Prof. Andrzej Ochała
5. Prof. Andrzej Wysokiński


do Komisji Wyborczej:
1. Dr med. Jacek Bil
2. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski


do Komisji Nagród:
1. Dr hab. Krzysztof Milewski
2. Dr hab. Agnieszka TycińskaW imieniu Komisji Wyborczej,

dr hab. n med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Sekretarz

dr hab. n med. Stanisław Bartuś
Przewodniczący