Grant naukowy PTK 2020 we współpracy z firmą Servier - zapraszamy do składania wniosków

2020-02-12

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2020 we współpracy z firmą Servier przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii – Regulamin konkursu w załączeniu. Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – (Załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3). Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2020.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Załączniki

Regulamin - Grant naukowy Servier

Załącznik nr 1 - Wniosek o Grant PTK 2020

Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych