Zmarła Profesor Zdzisława Kornacewicz-Jach

2020-06-25

Profesor Zdzisława Kornacewicz-Jach była absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.  Jako stypendystka rządu francuskiego, w College de Médecine des Hôpitaux de Paris kształciła się w zakresie kardiologii inwazyjnej (koronarografii, cewnikowania serca,  elektrofizjologii). W 1981 r. asystowała prof. Andreasowi Grüntzigowi – ojcu angioplastyki wieńcowej podczas nowatorskich zabiegów  prowadzonych w Paryżu. Wiedzę kardiologiczną pogłębiała również w czasie staży w klinikach amerykańskich, angielskich, szwedzkich i holenderskich. W Klinice Kardiologii PUM tworzyła kardiologię inwazyjną i elektrofizjologię. Należała do nielicznych kobiet w kraju, które wykonywały zabiegi kardiologii interwencyjnej.

Aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym jako wieloletni członek  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego . W 1999 r. była organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu PTK w Szczecinie.

Z wielkim zaangażowaniem działała w Sekcji Chorób Serca u Kobiet jako Przewodnicząca Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK, organizowała Ogólnopolskie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe, była współredaktorem monografii poświęconych chorobom serca u kobiet. Za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w dziedzinie kardiologii dla kobiet obdarzona została nagrodą - statuetką Sekcji.

Profesor Zdzisława Kornacewicz-Jach była wychowawcą wielu pokoleń lekarzy, autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, redaktorem i komentatorem Kardiologii Polskiej, popularyzatorem wiedzy kardiologicznej, między innymi współtworząc audycje w Radio Szczecin. Medycyna była Jej wielką pasją.

Odeszła wybitna  postać polskiej kardiologii,  lekarz humanista, znawczyni literatury, filmu i muzyki, miłośniczka poezji oraz jazdy szybkimi samochodami.

 

Cześć Jej pamięci!

   Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego