Rejestr Krwawień na Oddziałach Kardiologii - Zaproszenie

2021-06-23

Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, a w szczególności

Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Komisja Inicjatyw Klinicznych ZG PTK

zapraszają do wzięcia udziału w

4-tygodniowym wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym

„Rejestr Krwawień na Oddziałach Kardiologii”

 

Krwawienia są niejednokrotnie konsekwencją postępowania terapeutycznego, a także jednym z ważniejszych czynników wpływających na skuteczność leczenia i rokowanie pacjentów na oddziałach kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej. Celem badania jest uzyskanie szczegółowych danych dotyczących częstości występowania krwawień na oddziałach kardiologii, sposobów diagnostyki i leczenia, jak również potencjalnych metod zapobiegania krwawieniom w codziennej praktyce klinicznej w Polsce. Mamy nadzieję, że analiza i publikacja zebranych danych przyczyni się do poprawy rokowania pacjentów na oddziałach kardiologii w naszym kraju.

Badanie jest realizowane w ramach Platformy Naukowej PTK a głównym badaczem jest prof. Marek Gierlotka z Kliniki i Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. W ramach badania PTK udostępnia ośrodkom badawczym system do elektronicznego gromadzenia danych.

W każdym Ośrodku Badawczym przez 4 tygodnie zbierane będą:

  • anonimowe dane medyczne o chorych, u których w trakcie hospitalizacji doszło do krwawienia
  • zbiorcze, zagregowane dane o ilości hospitalizacji z uwzględnieniem rozpoznań i wykonanych procedur w tym czasie
  • informacje o charakterystyce ośrodka

Szczegółowe informacje (dokumenty zgłoszeniowe dla Ośrodka, protokół rejestru, formularz danych badania CRF, informacje i zgody dla pacjenta oraz umowa pomiędzy ośrodkiem a PTK) zostaną przesłane po otrzymaniu Państwa zgłoszenia o chęci wzięcia udziału w badaniu.

 W celu zgłoszenia chęci udziału w badaniu proszę podać:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres email, numer telefonu
  • Nazwę Oddziału i nazwę Szpitala

drogą mailową do głównego badacza rejestru: marek.gierlotka@usk.opole.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Prof. Marek Gierlotka – Główny Badacz Rejestru, Przewodniczący Komisji Inicjatyw Klinicznych PTK
Prof. Agnieszka Tycińska – Przewodnicząca Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
Dr hab. Wiktor Kuliczkowski – Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Krwawień AITK PTK
Dr n. med. Konrad Kaaz – Grupa Robocza ds. Krwawień AITK PTK
Dr n. med. Barbara Zawiślak – Grupa Robocza ds. Krwawień AITK PTK