Nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2021-09-24

W trakcie XXV Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłoniono nowe władze Towarzystwa.
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca, I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego dotychczasowy Prezes-elekt został nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zastąpił on kończącego kadencję prof. dr. prof. n. prof. Adama Witkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Poprzedniego Prezesa. Wybrano również nowego Prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którym został prof. dr prof. n. prof. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Nowy Prezes PTK prof. Przemysław Mitkowski podkreśla, że jego kadencja nie będzie rewolucją, a ewolucją działań Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ważny jest ciągły rozwój i wspieranie aktywności naukowej kardiologów, co bezpośrednio przekłada się na jakość świadczeń zdrowotnych i budowanie prestiżu polskiej kardiologii na świecie.

W swojej kadencji chce również kontynuować współpracę z administracją publiczną, parlamentarzystami, konsultantem krajowym, ale także zacieśniać relacje z organizacjami pacjenckimi – Naszym wspólnym celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które poprawią jakość opieki nad pacjentem, dlatego też dialog powinien odbywać się ze wszystkim interesariuszami systemu opieki zdrowotnej – dodaje prof. Mitkowski.

Polska Kardiologia – Europejskie Standardyto hasło kadencji prof. Roberta Gil, Prezesa-Elekta PTK. Według prof. Gila ważny jest nie tylko aktywny udział PTK w pracach najważniejszych struktur ESC i budowanie pozycji aktywnego działacza, ale również nieustanne działania zmierzające do rozwoju kardiologii w Polsce – Dostęp do innowacyjnych terapii lekowych i sprzętowych w Polsce jest szalenie ważny przede wszystkim w kontekście szybko starzejącego się społeczeństwa, kardiologicznych i współistniejących z nimi chorób cywilizacyjnych. Dlatego też powinniśmy wypracowywać takie rozwiązania, które przyśpieszą wprowadzanie innowacji w Polsce – dodaje.

Skład nowego zarządu głównego PTK w kadencji 2021-2023:

 1. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK
 2. Prof. dr hab. n. med. Robert Gil, Prezes-Elekt PTK
 3. Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, funkcja poprzedniego Prezesa
 4. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 5. Prof. nadzw. I. K. dr hab. n. med. Piotr Szymański
 6. Dr n. med. Michał Farkowski
 7. Prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt
 8. Prof. dr. hab. n. med. Marek Gierlotka
 9. Prof. IK dr hab. n. med. Przemysław Leszek
 10. Porf. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
 11. Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra
 12. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
 13. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski