Kardiologia Polska ze 100 pkt MEiN

2021-12-02

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż w ogłoszonym 1 grudnia Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasze czasopismo „Kardiologia Polska” otrzymało 100 pkt MEiN. We wcześniej ogłaszanych listach czasopism punktowanych (18.12.2019 oraz 18.02.2021) „Kardiologia Polska” miała 70 pkt.

Serdecznie gratulujemy Redakcji „KP” !