Zgłoś propozycję sesji - rozpoczynamy pierwszy etap prac nad programem naukowym Kongresu PTK 2022

2021-12-28

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy prace związane z przygotowaniem programu naukowego największego wydarzenia kardiologicznego w Polsce w 2022 roku – XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

System planowania programu naukowego PTK jest już otwarty, zgłoś swoją propozycję sesji:

  • do 10 stycznia 2022 r. – termin zgłaszania sesji autorskich,
  • do 10 stycznia 2022 r. – termin zgłaszania sesji Sekcji oraz Asocjacji.

Zwracamy uwag na przestrzeganie następujących zasad ogólnych konstruowania sesji:

  • w sesji nie może uczestniczyć dwóch lub więcej wykładowców z tego samego ośrodka.
  • w sesji należy uwzględnić minimum jednego wykładowcę w wieku poniżej 40 roku życia.

ZGŁOŚ SESJĘ

Dodając sesję prosimy o zwrócenie uwagi na czas jej trwania, możliwość wyboru: 60 minut lub 90 minut. Komitet Naukowy Kongresów zastrzega sobie prawo do modyfikacji sesji zakwalifikowanych do programu naukowego kongresu, zarówno w zakresie tematyki wykładów jak i składu osobowego danej sesji. Zasada ta nie dotyczy aktywności osób zgłaszających sesje, które zostaną uwzględnione w programie zgodnie z pierwotną propozycją. 

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy tworzenia programu naukowego:

  • od 01.02.2022 do 28.03.2022 r. termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych
  • od 01.02.2022 do 28.03.2022 r. termin nadsyłania przypadków klinicznych
  • od 01.02.2022 do 28.03.2022 r. termin nadsyłania streszczeń prac studenckich
  • od 12.04.2022 do 30.04.2022 r.ocena streszczeń przez recenzentów

Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie.

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresów PTK

Prof. dr hab. med. Jacek Legutko