Termin zgłaszania sesji na XXVI Kongres PTK został przedłużony! Nie zwlekaj

2022-01-10

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie termin zgłaszania propozycji sesji autorskich oraz Sekcji i Asocjacji na XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został przedłużony do 16 stycznia.

Zwracamy uwagę na przestrzeganie następujących zasad ogólnych konstruowania sesji:

  • w sesji nie może uczestniczyć dwóch lub więcej wykładowców z tego samego ośrodka,
  • w sesji należy uwzględnić minimum jednego wykładowcę w wieku poniżej 40 roku życia.

Zgłoś sesję


Dodając sesję prosimy o zwrócenie uwagi na czas jej trwania, możliwość wyboru: 60 minut lub 90 minut. Komitet Naukowy Kongresów zastrzega sobie prawo do modyfikacji sesji zakwalifikowanych do programu naukowego kongresu, zarówno w zakresie tematyki wykładów jak i składu osobowego danej sesji. Zasada ta nie dotyczy aktywności osób zgłaszających sesje, które zostaną uwzględnione w programie zgodnie z pierwotną propozycją. 

Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie.

 

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresów PTK

Prof. dr hab. Jacek Legutko