Nowy Redaktor Naczelny Multimedialnej Platformy Eduakcyjnej PTK

2022-01-14

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ma zaszczyt poinformować, że w przebiegu postępowania konkursowego dokonał wyboru Pana Profesora SUM Oskara Kowalskiego na Redaktora Naczelnego – Przewodniczącego Rady Naukowej Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK.

Pan Profesor jest Kierownikiem Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Kierownikiem Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. med. Paweł Burchardt
Przewodniczący Komitetu Konkursowego i Przetargów PTK