Badania kwestionariuszowe ESC w PTK

2022-02-15

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Rozkwit aktywności on-line związany z obostrzeniami pandemicznymi objął również przedsięwzięcia naukowe. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) i jego asocjacje (np. Asocjacja Zaburzeń Rytmu Serca, EHRA) organizują i przeprowadzają badania ankietowe wśród swoich członków. Badania takie dotyczą przeważnie aktualnej praktyki klinicznej, mniej lub bardziej kontrowersyjnych terapii, świeżych technologii medycznych czy opinii na tematy obejmujące szeroko pojętą kardiologię.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanemu przez Państwa zapotrzebowaniu i chcąc promować udział polskiego środowiska kardiologicznego w naukowych inicjatywach międzynarodowych, PTK będzie informować o planowanych i trwających badaniach ESC i jego asocjacji, oraz zapraszać do udziału poprzez stronę internetową towarzystwa, biuletyn oraz swoje social media.

Dostęp do badania jest bardzo prosty i następuje poprzez kliknięcie linku w opublikowanym zaproszeniu. Udział w takich badaniach jest całkowicie dobrowolny, anonimowy i trwa klika minut. W kwestionariuszach nie podajemy szczegółowych informacji na temat swojej praktyki ani leczonych pacjentów – to nie są rejestry lub badania kliniczne.

Zapraszamy do udziału Koleżanki i Kolegów ze wszystkich poziomów referencyjności zarówno ośrodków szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Chcemy, żeby głos polskich kardiologów był słyszalny w Europie! 

 

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK

Dr hab. n. med. Michał M. Farkowski, Przewodniczący Komisji Zagranicznej PTK”