Badanie kwestionariuszowe EHRA

2022-07-25

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Inicjatyw Naukowych Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA Scientific Initiatives Committee), zapraszamy do udziału w trwającym aktualnie, bardzo ciekawym badaniu kwestionariuszowym dotyczącym postępowania u pacjentów ze skrzepliną w uszku lewego przedsionka pomimo przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego.

Link do badania:
https://www.surveymonkey.com/r/Diagnostic_Therapeutic

Badanie dotyczy diagnostyki i decyzji terapeutycznych u pacjentów, u których stwierdzono skrzeplinę w uszku lewego przedsionka (LAA): w tym dodatkowego obrazowania, dalszego leczenia p/krzepliwego oraz ewentualnych decyzji o zamknięciu uszka lewego przedsionka.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, kwestionariusz jest w języku angielskim, a jego wypełnienie trwa ok. 10 min.

Tradycyjnie serdecznie zapraszamy do udziału członków PTK ze wszystkich poziomów referencyjności ośrodków.

Łączymy wyrazy szacunku,

Dr hab. n. med. Michał M. Farkowski, Przewodniczący Komisji Zagranicznej PTK
Dr hab. n. med. Maciej Kempa, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK