Z żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. Marian Markiewicz, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2022-08-29

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora Mariana Markiewicza

Nestora lubelskiej i polskiej kardiologii
Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy
Twórcy nowoczesnej kardiologii na lubelszczyźnie

Członka Honorowego PTK


Cześć Jego pamięci !

Zarząd Główny i Członkowie
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

prof. Marian Markiewicz

Załączniki

Nota biograficzna