Kardiologia Polska

Kardiologia Polska jest oficjalnym recenzowanym czasopismem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydawanym co miesiąc od 1957 r. Ma na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy z zakresu kardiologii, od nauk podstawowych po translacyjne i klinicznie badanie chorób układu krążenia.

Kardiologia Polska
Redaktor Naczelny

The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research.

Redaktor Naczelny

Prof. Anetta Undas

Redakcja "Kardiologii Polskiej"
ul. Prądnicka 80, bud. M-IX, p.41
31-202 Kraków

Sekretariat redakcji:
p. Joanna Łępicka
tel. +48 12 293 41 20
e-mail: kardiologiapolska@ptkardio.pl

Impact Factor 2019: 1.874
IC value for 2018 147.18
MNiSW value 70

Average times from:
submission to 1st decision, 2 days
submission to first reviews, 18 days
acceptance to online first publication, 2 days
acceptance to final publication, 60 days
Manuscript acceptance rate: 35%