Oddział Białostocki PTK ikona

Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 85/ 746.86.56
Fax: 85/ 746.86.04
e-mail: sobkowic@wp.pl

Przewodniczący:

Prof. dr. hab. n. med. Bożena Sobkowicz

Przewodniczący-Elekt:

Dr hab. n. med. Anna Lisowska

Poprzedni Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Małgorzata Knapp

Sekretarz:

Dr n. med. Marta Kamińska

Skarbnik:

Lek. med. Beata Małkowska

 

 

Członkowie:

Dr hab. n. med. Marcin Kożuch

 

Dr n. med. Maciej Południewski

 

Dr n. med. Przemysław Prokopczuk

 

Lek. med. Edyta Anielska-Michalak

 

 

Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczący:

Dr n. med. Robert Sawicki

 

Dr n. med. Marcin Gułaj

 

Dr n. med. Krzysztof Matlak