Skład osobowy ZG PTK w kadencji 2021-2023

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski – Prezes
Katedra Kardiologii
I Klinika Kardiologii UM
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel.:61/854-91-46
61/854-90-94
e-mail: przemyslaw.mitkowski@ptkardio.pl

Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski – Były Prezes
Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej;
Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel.: 22/343-41-27
faks: 22/343-45-06
e-mail: witkowski@hbz.pl

Prof. dr hab. n. med. Robert Gil – Prezes-Elekt
Klinika Kardiologii Inwazyjnej CSK
MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel.: 22/508-11-00
faks: 22/508-11-77
e-mail: scorpirg@gmail.com

Prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt – Sekretarz
1. Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych/
Pracownia Biologii Zaburzeń Lipidowych,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego,
ul. Długa 1/2
61- 848 Poznań
2. Oddział Kardiologiczny, Pracownia Serca i Naczyń,
Szpital im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
e-mail: burchardtp@ptkardio.pl

Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński – Skarbnik
Klinika Zaburzeń Rytmu Serca
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel.: 22/343-44-17
e-mail: msterlinski@poczta.onet.pl

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
Pracownia Hemodynamiki i Angiografii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Macieja Jakubowskiego 2
30-688 Kraków
e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

Dr hab. n. med. Michał Farkowski
Klinika Zaburzeń Rytmu Serca
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel.: 22/343 40 02
e-mail: mfarkowski@ptkardio.pl

Prof. dr. hab. n. med. Marek Gierlotka
Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Uniwersytet Opolski
Al. W. Witosa 26
45-401 Opole
tel.: 77/452 06 60
faks: 77/452 06 99
e-mail: marek.gierlotka@gmail.com

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel.: 22/343 44 83
faks: 22/34 34 552
e-mail: przemyslaw.leszek@ikard.pl

Prof. Piotr Szymański
Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Wołoska 137
02-507 Warszawa 
tel. +48 47 7221830 
e-mail: pszymanski@ptkardio.pl

Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra
III Katedra i Kliniczny Odział Kardiologii SUM
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
e-mail: mateusztajstra@wp.pl

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel.: 85/ 746 86 56
e-mail: agnieszka.tycinska@ptkardio.pl

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca
III Katedry Kardiologii SUM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel.: 32/252 39 30
faks: 32/252 39 30
e-mail: wojtek.wojakowski@gmail.com